top of page

Korsang for bedre psykisk helse!

«Syng deg friskere» er en korsang-aktivitet for personer som har psykiske helseutfordringer. Aktiviteten startet som et forskningsprosjekt ved Nord Universitet, og er basert på forskning og erfaringer med utprøving i flere kommuner.

 

"Syng deg friskere" er et prosjekt om korsang som helsefremmende aktivitet for mennesker som har utfordringer med sin psykiske helse. Sommeren 2015 deltok i underkant av 20 deltakere på et korsangkurs som ble evaluert av forskere ved Nord Universitet. I forlengelsen av kurset ble det etablert et prosjektkor og laget en forestilling/presentasjon for å formidle erfaringer fra prosjektet.

 

Pilotprosjekt i flere kommuner

Syng deg friskere er et samarbeid mellom Krafttak for sang og Nord Universitet. I 2017 gjennomførte vi et pilotprosjekt for å implementere lignende kortiltak i flere kommuner. Deltakere var Namsos, Lillehammer, Fredrikstad og Kristiansand. Senere har også bl.a. Haugesund kommune startet et eget kor, og flere andre kommuner planlegger oppstart. Vi ønsker å hjelpe interessenter med å tilrettelegge for og gjennomføre "Syng deg friskere-kor" basert på forskning og erfaringer fra prosjektet. 

Startet som forskningsprosjekt

Malen for Syng deg friskere-kor tok form under et forskningsprosjekt ved Nord Universitet i april – juni 2015, i regi av Grete Daling (musikkfaglig leder) og Arve Almvik (prosjektleder/helse). Prosjektet bygger på recovery som faglig forståelse, hvor mening, tilhørighet og styrking av selvtilliten for den enkelte er sentralt. Konseptet vektlegger god stemmebruk og gehørsbasert metodikk.  


 

Minidokumentar om "Syng deg friskere"

Hvordan er en korøvelse? 

Kordeltakerne trenger ikke å ha erfaring med sang eller korsang. Vi øver inn sanger og melodi gjennom imitasjon og tekster, ikke via noter. Korøvelsene vektlegger utvikling av god og allsidig stemmebruk gjennom et variert repertoar. At korsangerne opplever at de lærer noe er fundamentalt for tilrettelegging av prosjektet.  

Fellesskap og mestring

Gjennom å mestre stemmeutvikling og det å synge sammen får deltakerne en opplevelse av stolthet, tilhørighet og det å duge. I tillegg er koret et sosialt fellesskap, der man støtter og bygger hverandre - også i stunder der livet butter imot. 

Hvem kan

bli med i koret?

- Personer med psykiske helseutfordringer

- Uavhengig av diagnose

- Trenger ikke sangerfaring 

- Må ha lyst til å synge

- Ingen opptakskrav

- Trenger ikke kunne noter

Handboka på om-sida

Se video om prosjektet: "Den digitale håndboka"!

Den digitale håndboka viser hvordan en korøving kan struktureres og gjennomføres.

Håndboka viser praktiske øvelser for hvordan man for eksempel kan øve på stabilisering av luftstrøm, puls, rytme, koordinasjon, lytting, imitasjon, og forskjellige stemmeøvelser. Øvelsene er ment som tips til sangpedagoger, dirigenter eller andre som har interesse for sang - og kormetodikk. Øvelsene er forklart og begrunnet.

bottom of page