top of page

Tips og råd til korøving

Her er dirigent Grete Daling sine tips til en vellykket øving for Syng deg friskere-kor!

1

Innledende del: 
Vi aktiverer kroppen, finner den naturlige pusten, jobber med stemmeøvelser.

 

Denne delen ser vi på som en forberedelse til selve sangen, men det er viktig å ha bevissthet om at øvelsene vi bruker innledningsvis også har verdi i seg selv. Vi jobber både med konsentrasjon, koordinasjon, bevissthet til stemme og hvordan kroppen også er en del av sang-arbeidet.
 

Jeg starter ofte med å jobbe med puls, rytmeøvelser og koordinasjon.

Med forskjellige trinnkombinasjoner aktiverer vi kroppen fysisk, øver opp evnen til stabil puls sammen med de andre, og bedrer både koordinasjonen og konsentrasjonen. Dessuten er det gøy! Godt humør er viktig!

Deretter jobber vi med å aktivere stemmen. Først bruker vi talestemmen, som for de fleste ligger oss nærmest og som derfor er fint å finne og starte med. Å bruke imitasjonsøvelser er en god inngang. Med det skjerper vi konsentrasjonen og evnen til å lytte på andre. Vi finner den naturlige pusten og øver oss på hvordan vi kan styre luftstrømmen. Vi leker oss med stemmen, og bruker den både nedover og oppover i toneleiet. Vi kan bli kjent med stemmens forskjellige volum og karakter, vi utforsker klangfarger og jobber med stabilisering av stemmen. Vi forsøker å memorere kroppen og innstillingen i stemme-apparatet når vi finner at det er lett å synge og vi oppnår den lyden som vi leter etter.  

2

Innøving av sanger (repertoar):

Vi jobber helst gehørbasert også når vi øver inn sanger. 

 

Jeg (musikalsk leder) synger gjerne en strofe først, og ber koristene repetere denne strofen. Etter hvert bruker vi nedskrevet tekst som hjelpemiddel. Denne ses fint på en tavle, via prosjektor på et lerret, eventuelt på et ark. Men dess mindre man må holde i hendene, dess bedre. Innimellom bruker vi også notemateriale. Når sangene er flerstemt, kan det være fint at stemmene er nedskrevet, da noen i koret ofte orienterer seg og husker bedre ved å ha tilgang til noter. For andre vil noter bare gjøre det vanskeligere. 
 

Jeg pleier heller å jobbe godt med en del av en sang i stedet for å forsøke å lære en hel sang. Det er viktig at koristene kjenner at de mestrer en del godt i stedet for å føle at man ikke husker hele sangen, som et eksempel. Den musikalske opplevelsen er som regel viktig for motivasjonen til de fleste. Å gjøre en del av en sang bra er derfor en fin måte å strukturere en øving på, for så å ferdigstille en hel sang etter for eksempel to eller tre øvinger. Avpass mengde stoff til den som skal lære. Når man går hjem fra korøving SKAL man ha en opplevelse av å ha fått til noe. 

Variasjon er viktig. Bruk hurtige og langsomme sanger, enstemmige og flerstemmige, sanger på norsk, samisk eller engelsk. Det skaper ofte variasjon på en øving og gjerne liker vi sangere litt forskjellig sanger. Å tenke gjennom hvordan man kan støtte opp om det musikalske materialet er også vesentlig. Når kan jeg bruke piano? Har vi passende sing-back vi kan bruke? Noen ganger lager jeg akkompagnement i koret, i form av at grupper i koret får forskjellige funksjoner. Noen kan for eksempel synge en basslinje mens andre synger melodiske og/eller rytmiske figurer som er med for å lage et stabilt og til tider morsomt akkompagnement til melodien. Dette kommer an på repertoaret. 

 

Generelt: pass på at toneart og toneomfang tilpasses gruppa di! Det er utrolig viktig at sangerne kjenner mestringsfølelse!​

3

Ferdigstilling av et repertoar:

Dirigenten har alltid rom for å pirke på musikalske aspekt som intonasjon, balanse mellom stemmer i koret, tekstuttale, uttrykk, presisjon med videre.

 

Dette er lettere å jobbe med når man kan toner, tekst og rytmer. Husk at vi ikke klarer å konsentrere oss om alt samtidig! Det er også en stor fordel at man øver på faktisk oppstilling for å bli vant med lydbildet og hvordan man best mulig kan lytte. 

 

Å repetere en sang man kan godt flere ganger viser seg å være nyttig. Gjenta det som fungerer! På den måten husker både kroppen og hjernen bedre over tid. Slik blir korsangeren vant med tempo, og eventuelt akkompagnement. Sangerne må også bli vant til hvordan dirigenten leder, slik at de kan føle seg så trygge som mulig i forberedelse til en framføring.

 

Å stå på en scene og synge for andre vil ofte by på utfordringer fordi man har publikum, fordi man synger i et annet lokale enn man er vant til, fordi sangerne krever av seg selv og har forventninger til at de skal gjøre sitt beste osv. Dette er spennende! Syng deg friskere har ofte kombinert det å synge med å fortelle litt om egne opplevelser av det å synge i dette prosjektet. Alt som også skal sies i forbindelse med en presentasjon må øves på. Dess flere gode gjennomkjøringer, dess tryggere blir deltakerne. ​

4

Repertoartips for Syng deg friskere-kor:

 

Ostinatbasert:

Bruk folketoner! For eksempel Alle mann hadde fota og Såg du noko til kjæringa mi. Disse har vi gjort ostinatbasert. Musikalsk leder lager ostinater (musikalske tema som repeteres) med grupper av sangere. Lag gjerne faste arrangementer. For vår del har vi laget variasjoner i ostinatene fra gang til gang. Dette er en spennende og moro måte å lage musikk på særlig når sangerne synes det er gøy!

 

A Cappella eller med piano-akkompagnement:

 • Grågåsa, trestemt (SAB), eget arrangement (Grete)

 • Har du fyr (SAB), eget arrangement (Grete)

 • Biejiem jih askem (arr: Frode Fjellheim- noe tilpasning)

 • Nattjoik (arr: Frode Fjellheim -noe tilpasning)

 • Famine song (tostemt)

 • The rose (unison)

 • Gabriellas sång (unison)

 • You´ll never walk alone (unison)

 

Sanger med Sing-back

 • Someone to love, eget (innspilt musikere/ansatte på Nord U)

 • Happy, eget (innspilt musikere/ansatte på Nord U)

 • Levva livet, eget (innspilt musikere/ansatte på Nord U)

 • Englefjes, eget (innspilt musikere/ansatte på Nord U)

bottom of page