top of page

Forskning på korsang

og psykisk helse

Å komme seg fra psykiske helseplager handler 

om mye mer enn piller og samtaler. Korsang 

gir energi, god endorfinflyt og bedre humør. 

Vi har undersøkt om et korsangtilbud kan fremme bedring av den psykiske helsen for de som deltar, og hvordan dette oppleves av deltagerne. For å finne svar på forskningsspørsmålet etablerte vi et prosjektkor i regi av Nord Universitet. I perioden april til juni 2015 deltok i underkant av 20 deltakere på et 10 ukers korsangkurs. Deltakerne var personer som selv definerte at de hadde psykiske helseproblemer. Tilbudet var tidsbegrenset. Øvingene foregikk til faste tidspunkter på campus Røstad. En erfaren sangpedagog og dirigent hadde ansvaret for det musikalske innholdet.

 

Det første koret

Det første "Syng deg friskere"-koret bestod av 14 kvinner og 5 menn i alderen 20 - 60 år. Alle deltakerne hadde psykiske helseutfordringer. De fikk kyndig veiledning i stemme- og pusteteknikk gjennom ukentlige sangøvelser, og lærte en rekke sanger som de senere også fremførte for publikum. Prosjektet ble finansiert av HiNT (nå Nord Universitet) og Extrastiftelsen via Rådet for psykisk helse.

Syng deg friskere, korsang, psykisk helse, musikk

Metode

For å belyse hvilken betydning kordeltakelse har for mestring og sosial tilhørighet både under øvelsene og i hverdagslivet, har forskerne gjennomført fokusgruppeintervju med 12 av deltakerne.

 

Glede og overskudd

Forskningsprosjektet viste tidlig at deltakerne opplevde mestring, samt økt glede og overskudd. Mestringsopplevelsen ble knyttet til å utvikle sangtekniske ferdigheter, opplevelsen av å skape noe sammen med de andre deltakerne, og det å gjennomføre oppvarmings og avspenningsøvelser. Mellommenneskelige faktorer, miljø og fellesskap ble også trukket fram av deltakerne.

 

Skaper rom for positive tanker om seg selv

Forskningsprosjektet viser at det å beherske stemmeteknikker og øvelser gir selvtilliten en liten “boost”, og skaper rom for de positive tankene om seg selv. Opplevelsen av å duge overføres til andre deler av livet, og gir bedre hverdager. 

Dirigentens rolle fremhevet

Dirigentens rolle og funksjon var vesentlig for deltakernes opplevelse og utbytte. Grete Dalings positive innstilling og gode humør ble sett på som viktig for utfallet. Spesielt påpekte kursdeltagerne at dirigenten så muligheter fremfor begrensninger, og at dette var vesentlig for å skape trygge rammer, og rom for mestringsfølelse.

Nytten for en utsatt gruppe i samfunnet kan være stor. Samlet sett viser vår studie at korsang har potensiale til å fremme bedring hos personer med psykiske helseplager.

Mer informasjon:

Du finner mer informasjon om forskningsprosjektet på nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter for erfaringskompetanse.

 

En vitenskapelig artikkel er publisert i tidsskriftet Scandinavian psychologist.

 

Prosjektet er også presentert på en internasjonal konferanse og innkasserte prisen for beste presentasjon.

Sitater
fra deltagere i forskningsprosjektet

 

«Jeg har aldri vært den som har stått fremfor folk og sunget, men jeg er veldig glad i musikk. Så her føler jeg at, her kan jeg føle meg trygg.»

 

«Jeg tror det har noe med at du blir sikrere på deg selv, altså du får bekreftelser og du får et trygt rom å være i»

 

«Det var musikken som betydde noen ting. Sangen og pusteøvelsene og det var det som betydde noe. Fokuset var ikke det at vi hadde det trasig innimellom»

 

«Det er med å fordøye og åpne sluser litt og litt. Hvis en tenker på den psykiske biten. Også gir det glede og mestring»

 

«Hvis jeg er litt sånn tungsinnet en dag også skal jeg på øvelse på kvelden så merker jeg at når jeg drar hjem så «woo», da flyr jeg så mye lettere»

 

«Man skal ikke kimse av et godt kormiljø og ei blid sol som står i døråpningen og tar deg i mot. Det betyr mye»

 

«Jeg er ikke den som snakker veldig mye med folk. Men jeg merker at i sangen så kommer en hverandre litt nærmere og så blir det en fin kontakt»

 

«Du føler deg vel når du kommer inn døra der med et blikk eller et smil eller, så tror ikke jeg det skal så mye hokus pokus til jeg da. Bare være seg selv»

 

«For det er jo sånn du føler på at når du har vært der…du føler kanskje at det er noen som har bruk for deg…ja for ellers går jo vanlige dagen, vanlig selv om en er med på mye, men det er noe spesielt. Du får sånn overskudd»

 

«Ehm…det har hjulpet meg med i forhold til å bygge den selvtilliten som jeg trenger å ha rundt andre folk som jeg ikke kjenner. Og på en måte føle at du er en del av et fellesskap da»

bottom of page